Down Sendromlu bireylere ve bu kişilerin ailelerine toplum temelli hizmet sunan bir merkez olan DOSD Meram; Meram Belediyesinin öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında kurulmuştur.

Genel Amaçları

Merkezde, 
Down Sendromlu bireylerin; Yaşam kalitesini artırmak, 
Ailelerinin çocukların gelişiminde bilinçli bir yapıda hareket etmesini sağlamak, 
Psiko-motor becerilerine katkı sunmak, 
Öz bakım ve günlük yaşam yeteneklerini geliştirmek, 
Bilişsel ve akademik kabiliyetlerini artırmak, 
Sosyal yaşam becerilerini geliştirmek, 
Davranış kontrollerini sağlamalarına yardım etmek/problemli davranışlarını azaltmak, 
Bilişsel farkındalıklarını artırarak kendini izleme becerilerine katkı sağlamak, 
İletişim ve dil konuşma becerilerini geliştirmek, 
İş birliği becerilerini geliştirmek, amaçlanmaktadır.

DOSD Meram Eğitim Modeliyle +1 Farklı

DOSD Meram, erken eğitim anlayışı ve bütüncül bir yaklaşımla paydaşlar arası iş birliği temelindeki eğitimi esas almaktadır. Profesyonellerin belirlediği bir başlangıç performansı doğrultusunda disiplinler arası iş birliğini temele alan yaklaşımla planlanan, profesyonel eğitimcilerin gözlemleri, kontrol listeleri, rubrikleri, öğretim çizelgeleri ile kayıt altına alınan, etkili öğretim teknikleri kullanarak öğretim yapılan, objektif ölçme araçları ile öğretim sonrası gelişimleri tespit eden, gerekli durumlarda program revizyonları ile yeniden düzenlenen ve açık sistem temelinde karşılaştırılabilir bir eğitim vadediyor. Programda özel eğitim, psikolojik danışma, eğitim programı, çocuk gelişimi, temel eğitim, spor bilimleri, sanat alanları iş birliği esas alınmıştır. Her bireyin performansına dayalı olarak gelişim için gerekli alanların iş birliğinde disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bağışlarınız İçin;

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği
TR26 0021 1000 0042 4200 1000 02