KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (IŞIKLAR MAHALLESİ SEMT RAUF DENKTAŞ CADDESİ HAMLE YÜZME HAVUZU 56 1 SELÇUKLU/KONYA) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri sorumlusu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanununa uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.

Veri Kategorisi Veri Tipi

01-KİMLİK ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERI, TC KIMLIK NO, CİNSİYET, PASAPORT NO, ÜLKE BİLGİSİ , ŞEHİR BİLGİSİ

02-İLETİŞİM ADRES, E-MAIL ADRESI, TELEFON NUMARASI, ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ BİLGİSİ , ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ İLETİŞİM BİLGİSİ

17-KILIK VE KIYAFET BEDEN BİLGİLERİ

21-SAĞLIK BİLGİLERİ KAN GRUBU, HES KODU

26-DİĞER-VATANDAŞ DİĞER BİLGİLER TAKIM BİLGİSİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden tarafından aşağıda belirtilen şekiller ve hukuki sebeplerle toplanabilmektedir.

Veri Toplama Metotları:

- WEB FORMLAR ÜZERİNDEN Hukuki Sebepler:

- 6698 KVKK KANUNUNUN 6 MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE Ç BENDİ

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE E BENDİ

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE F BENDİ

- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

- 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİADİ İŞLETMESİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ? Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.

Veri İşleme Amaçları:

- ACİL DURUM YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ

- İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- İŞ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ / DENETİMİ

- YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

Veri Kaynağı Dijital Saklama Süresi Fiziksel Saklama Süresi

WEB FORMU DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 5 YIL)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

VERİ KAYNAĞI PAYLAŞMA AMACI PAYLAŞILAN TARAF PAYLAŞMA METODU

WEB FORMU FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ, YETKİLİ

KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.) HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Veri Sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusu’nun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Yazılı ve imzalı olarak

Kayıtlı elektronik posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Veri Sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İletişim Bilgileri: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Mail Adresi: sporkonyaa@gmail.com

Adres: Işıklar Mahallesi Semt Rauf Denktaş Caddesi Hamle Yüzme Havuzu 56 1 Selçuklu/KONYA