Üye web sitesi üzerinde oluşturduğu ve elektronik ortamda onayladığı/teyit ettiği Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu kategoriye ilişkin bu Sözleşme’de tanımlanmış olan “Kayıt Kategorileri” kapsamında kendisine tanınan hak, hizmet ve ayrıcalıkların herhangi birinden yararlanmamış olmak koşulu ile sözleşmenin elektronik ortamda onayladığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile üye olmaktan cayabilir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen üye, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 3 (üç) günlük süre içinde ödeme dekontunu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne iade etmekle yükümlüdür. Kayıtlar kapandıktan sonra herhangi bir ücret iadesi söz konusu değildir. Tutarın bankaya iadesinden sonra Üye hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye, olası gecikmeler için KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Üye hesabına yansıtılmasının daha uzun zaman alabileceğini şimdiden kabul etmektedir.